เปิดตัวฟรีไวไฟเพื่อคนไทยขยายพื้นที่สู่อีสาน นำร่อง รพ.สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ จ.หนองคาย